معرفی استاد

ارتباط با استاد

    معرفی استاد

    مریم سلیمی دارای دکترای علوم ارتباطات اجتماعی است که طی سالهای اخیر در حوزه ارتباطات به عنوان مدرس اینفوگرافیک، نیوزگرافیک، دیتاژورنالیسم، سواد بصری، سواد رسانه ای و سواد خبری فعالیت می کند.

    بیوگرافی دکتر مریم سلیمی

    وبینار های آموزشی روابط عمومی و تشریفات