این نوشته تصویر شاخص ندارد.

ارتباط با استاد

    معرفی خانم دکتر فاطمه کریم وند

    فاطمه کریم وند دارای دکترای علوم ارتباطات اجتماعی است که طی سالهای اخیر در حوزه روابط عمومی و مشتری مداری به عنوان مشاور، مدرس و محقق فعالیت می کند.

    وی نویسنده یکی از کتب حرفه ای حوزه فن بیان با عنوان بخوان تا حرف بزنی است.

    بیوگرافی استاد

    وبینار های آموزشی روابط عمومی و تشریفات