ارتباط با استاد

    معرفی خانم دکتر فاطمه کریم وند

    فاطمه کریم وند دارای دکترای علوم ارتباطات اجتماعی است که طی سالهای اخیر در حوزه روابط عمومی و مشتری مداری به عنوان مشاور، مدرس و محقق فعالیت می کند.

    وی نویسنده یکی از کتب حرفه ای حوزه فن بیان با عنوان بخوان تا حرف بزنی است.

    بیوگرافی استاد

    وبینار های آموزشی روابط عمومی و تشریفات