استاد روابط عمومی

ارتباط با استاد

    معرفی

    حمید ضیایی پرور  دارای دکترای علوم ارتباطات اجتماعی است که طی 25 سال اخیر در حوزه روزنامه نگاری و روابط عمومی الکترونیک به عنوان مشاور، مدرس و محقق فعالیت می کند.

    وب سایت:

    ایمیل:

    رزومه