پرسشنامه جامع ارزیابی وضعیت مدیریت روابط عمومی

پرسشنامه جامع ارزیابی وضعیت مدیریت روابط عمومی

طراحی توسط: دکتر احمد یحیایی ایله ای

 

با 165 سئوال تستی بصورت جامع وضعیت موجود مدیریت روابط عمومی را در تمامی ابعاد ارزیابی کنید و بر مبنای آن برنامه ریزی و اقدامات اصلاحی طراحی کنید.

 

8
30,000 تومان
3
5,000 تومان

فرم نظرسنجي درباره نشريه داخلي

فرم نظرسنجي درباره نشريه داخلي   این فرم کمک می کند تا یک نظرسنجی خیلی خوب درباره نشریه داخلی از…

9
10,000 تومان

فرم نظرسنجي ارسال پيامک

فرم نظرسنجي ارسال پيامک   اگر از طریق شبکه تلفن همراه و سیستم پیامکی با کارکنان سازمان ارتباط برقرار می…

2
10,000 تومان

اساسنامه شورای مدیران

جداول معیاری ارزیابی عملکرد روابط عمومی

معیارهای ذکر شده در جداول این فایل می تواند کمک کند تا مشاوران و مسئولان روابط عمومی با دقت نسبت به ارزیابی عملکرد یک روابط عمومی اقدام کنند. در این جداول زیرساختها و فعالیتهای مختلف روابط عمومی بطور کامل مورد ارزیابی قرار می گیرد.

14
10,000 تومان

سئوالات مصاحبه استخدامی کارشناسان روابط عمومی

سئوالات مصاحبه استخدامی کارشناسان روابط عمومی

اگر می خواهید کارشناس روابط عمومی استخدام کنید؛

سئوالات این فرم برای انجام مصاحبه بسیار مناسب است. این سئوالات نشان می دهد که فرد مصاحبه شونده تا چه اندازه از نظر شخصیتی برای روابط عمومی مناسب است.

3
10,000 تومان

فرم سئوالات ارزیابی عملکرد روابط عمومی

فرم سئوالات ارزیابی عملکرد روابط عمومی

مدیران و مسئولان روابط عمومی بر اساس سئوالات این پرسشنامه (20 سئوال کلیدی) می توانند نسبت به ارزیابی عملکرد روابط عمومی در زمینه های مختلف شناخت مناسبی به دست آورند و نقاط ضعف و قوت روابط عمومی را مشخص سازند.

14
10,000 تومان

فرم شایستگی های مدیران و مسئولان روابط عمومی

فرم شایستگی های مدیران و مسئولان روابط عمومی

در این فرم 20 سئوالی ملاکهای اصلی و اساسی شایستگی مدیران و مسئولان روابط عمومی مشخص شده است.

مدیران سازمانها و همچنین مدیران روابط عمومی می توانند این ملاکها را درباره خود و یا دیگران مورد ارزیابی قرار دهند.

 

3
15,000 تومان

پرسشنامه ارزیابی نشریه داخلی سازمان

پرسشنامه ارزیابی نشریه داخلی سازمان

بر اساس این پرسشنامه و سئوالات باز و بسته آن امکان ارریابی عملکرد یک نشریه داخلی میسر می شود.

در این پرسشنامه سئوالات تستی و تشریحی لحاظ شده است.

1
10,000 تومان

فرم ارزیابی متقاضیان استخدامی روابط عمومی (هنگام مصاحبه)

فرم ارزیابی متقاضیان استخدامی روابط عمومی (هنگام مصاحبه)

این فرم به مصاحبه کنندگان استخدام کارشناس روابط عمومی کمک می کند تا بر اساس ملاکهای درست و علمی نسبت به استخدام کارشناس روابط عمومی اقدام کنند.

در این فرمهای تمامی ویژگیهای شخصیتی و شخصی افراد لحاظ شده است و میزان اثرگذاری در امتیاز نهایی استخدامی مشخص شده است.

 

10
10,000 تومان