استاندارد اجرایی مدیریت اردوی تفریحی کارکنان

استاندارد اجرایی مدیریت اردوی تفریحی کارکنان   با استفاده از این استاندارد می توانید گام به گام اقدامات مرتبط با…

3
10,000 تومان

استاندارد اجرایی مدیریت جشن دانش آموزان ممتاز

استاندارد اجرایی مدیریت جشن دانش آموزان ممتاز   با استفاده از این استاندارد می توانید گام به گام اقدامات مرتبط…

0
10,000 تومان

استاندارد اجرایی مدیریت سوگواری مذهبی

استاندارد اجرایی مدیریت مراسم مناسبت های مذهبی (شهادت)   با استفاده از این استاندارد می توانید گام به گام اقدامات…

0
10,000 تومان

استاندارد اجرایی مدیریت جشن بازنشستگان

استاندارد اجرایی مدیریت جشن بازنشستگان   با استفاده از این استاندارد می توانید گام به گام اقدامات مرتبط با موضوع…

0
10,000 تومان

استاندارد اجرایی مدیریت دیدار نوروزی مدیر سازمان

استاندارد اجرایی مدیریت دیدار نوروزی مدیر سازمان   با استفاده از این استاندارد می توانید گام به گام اقدامات مرتبط…

2
10,000 تومان

استاندارد اجرایی مدیریت اعیاد مذهبی

استاندارد اجرایی مدیریت مراسم مناسبت های مذهبی (اعیاد)   با استفاده از این استاندارد می توانید گام به گام اقدامات…

0
10,000 تومان

استاندارد اجرایی مدیریت مسابقات فرهنگی

  استاندارد اجرایی مدیریت مسابقات فرهنگی با استفاده از این استاندارد می توانید گام به گام اقدامات مرتبط با موضوع…

2
10,000 تومان

استاندارد اجرایی مدیریت تابلوی اعلانات

استاندارد اجرایی مدیریت تابلوی اعلانات   با استفاده از این استاندارد می توانید گام به گام اقدامات مرتبط با موضوع…

0
5,000 تومان

استاندارد اجرایی مدیریت شایعات

استاندارد اجرایی مدیریت شایعات   با استفاده از این استاندارد می توانید گام به گام اقدامات مرتبط با موضوع استاندارد…

2
10,000 تومان

استاندارد اجرایی مدیریت نامه های مردمی

استاندارد اجرایی مدیریت نامه های مردمی   با استفاده از این استاندارد می توانید گام به گام اقدامات مرتبط با…

1
5,000 تومان

استاندارد اجرایی مدیریت جلسات پرسش و پاسخ

استاندارد اجرایی مدیریت جلسات پرسش و پاسخ   با استفاده از این استاندارد می توانید گام به گام اقدامات مرتبط…

0
15,000 تومان

استاندارد آموزشی مدیریت سایت اینترنتی

استاندارد آموزشی مدیریت سایت اینترنتی با استفاده از این استاندارد می توانید گام به گام اقدامات مرتبط با موضوع استاندارد…

0
10,000 تومان

استاندارد آموزشی مدیریت سفر و تور رسانه ای

استاندارد آموزشی مدیریت سفر و تور رسانه ای   با استفاده از این استاندارد می توانید گام به گام اقدامات…

0
10,000 تومان

استاندارد آموزشی مصاحبه تلفنی

استاندارد آموزشی مصاحبه تلفنی (مطبوعاتی، رادیویی و تلویزیونی)   با استفاده از این استاندارد می توانید گام به گام اقدامات…

0
10,000 تومان

استاندارد آموزشی مدیریت مصاحبه اختصاصی

استاندارد آموزشی مدیریت مصاحبه اختصاصی   با استفاده از این استاندارد می توانید گام به گام اقدامات مرتبط با موضوع…

0
10,000 تومان

استاندارد آموزشی تهیه و ارسال خبر

استاندارد آموزشی تهیه و ارسال خبر   با استفاده از این استاندارد می توانید گام به گام اقدامات مرتبط با…

4
10,000 تومان

استاندارد آموزشی مدیریت كنفرانس خبري

استاندارد آموزشی مدیریت كنفرانس خبري با استفاده از این استاندارد می توانید گام به گام اقدامات مرتبط با موضوع استاندارد…

1
10,000 تومان

استاندارد آموزشی تنظیم جوابیه رسانه ای

استاندارد آموزشی تنظیم جوابیه رسانه ای   با استفاده از این استاندارد می توانید گام به گام اقدامات مرتبط با…

1
10,000 تومان

استاندارد آموزشی اطلاع رسانی پیامکی

استاندارد آموزشی اطلاع رسانی پیامکی   با استفاده از این استاندارد می توانید گام به گام اقدامات مرتبط با موضوع…

2
10,000 تومان

استاندارد آموزشی صدور بیانیه (مناسبت ها)

استاندارد آموزشی صدور بیانیه (مناسبت ها)   با استفاده از این استاندارد می توانید گام به گام اقدامات مرتبط با…

0
10,000 تومان

استاندارد آموزشی شركت در برنامه زنده تلويزيونی

استاندارد آموزشی شركت در برنامه زنده تلويزيونی   با استفاده از این استاندارد می توانید گام به گام اقدامات مرتبط…

0
10,000 تومان

استاندارد آموزشی مصاحبه اختصاصی با رسانه های خارجی

استاندارد آموزشی مصاحبه اختصاصی با رسانه های خارجی با استفاده از این استاندارد می توانید گام به گام اقدامات مرتبط…

0
10,000 تومان

استاندارد آموزشی اطلاع رسانی در بحران

استاندارد آموزشی اطلاع رسانی در بحران با استفاده از این استاندارد می توانید گام به گام اقدامات مرتبط با موضوع…

0
10,000 تومان

استاندارد آموزشی یادداشت و مقاله مطبوعاتی

  استاندارد آموزشی یادداشت و مقاله مطبوعاتی   با استفاده از این استاندارد می توانید گام به گام اقدامات مرتبط…

0
10,000 تومان

استاندارد آموزشی تنظیم و انتشار آگهی مطبوعاتی

  استاندارد آموزشی تنظیم و انتشار آگهی مطبوعاتی   با استفاده از این استاندارد می توانید گام به گام اقدامات…

0
10,000 تومان

استاندارد آموزشی گزارش عملكرد روابط عمومي

  استاندارد آموزشی گزارش عملكرد روابط عمومي   اگر می خواهید گزارش عملکرد سالانه یا ادواری برای روابط عمومی سازمان…

6
10,000 تومان

استاندارد آموزشی مشارکت در جشنواره های روابط عمومی

استاندارد آموزشی مشارکت در جشنواره های ملی و بین المللی روابط عمومی   اگر تصمیم دارید حضوری موثر و مفید در…

0
10,000 تومان

استاندارد آموزشی جشنواره روابط عمومي های سازمان

استاندارد آموزشی جشنواره روابط عمومی های سازمان اگر می خواهید برای روابط عمومی های سازمان خودتان جشنواره طراحی و برگزار…

0
10,000 تومان

استاندارد آموزشی ارزیابی عملکرد روابط عمومی

استاندارد آموزشی ارزیابی عملكرد روابط عمومی اگر می خواهید از روابط عمومی خودتان خودارزیابی داشته باشید این استاندارد گام به…

4
10,000 تومان

استاندارد آموزشی گزارش عملكرد سازمان

استاندارد آموزشی گزارش عملكرد سازمان اگر می خواهید برای سازمان خودتان گزارش طراحی کنید و عملکرد بنویسید. این استاندارد یک…

2
10,000 تومان

استاندارد تدوین برنامه سالانه

استاندارد تدوین برنامه سالانه   تعریف موضوع اهداف موضوع فلوچارت (فرایند اجرایی موضوع) اقدامات اجرایی

4
15,000 تومان

استاندارد انتخاب پیمانکار روابط عمومي (برون سپاری)

استاندارد انتخاب پیمانکار روابط عمومي (برون سپاری)   تعریف موضوع اهداف موضوع فلوچارت (فرایند اجرایی موضوع) اقدامات اجرایی

0
15,000 تومان

استاندارد استخدام کارمند روابط عمومی

استاندارد استخدام کارمند روابط عمومی   تعریف موضوع اهداف موضوع فلوچارت (فرایند اجرایی موضوع) اقدامات اجرایی

0
15,000 تومان

استاندارد تدوين آيين نامه اجرايي

استاندارد تدوين آيين نامه اجرايي   تعریف موضوع اهداف موضوع فلوچارت (فرایند اجرایی موضوع) اقدامات اجرایی

3
15,000 تومان

استاندارد مدیریت جلسات داخلی روابط عمومی

استاندارد مدیریت جلسات داخلی روابط عمومی   تعریف موضوع اهداف موضوع فلوچارت (فرایند اجرایی موضوع) اقدامات اجرایی  

1
15,000 تومان

استاندارد شرح وظایف روابط عمومی و امور بین الملل

استاندارد شرح وظایف روابط عمومی و امور بین الملل

فایل شرح وظایف روابط عمومی و امور بین الملل تشکیل شده از چارت سازمانی و شرح وظایف تک تک اعضای روابط عمومی و امور بین الملل است.

کارشناسان می توانند با دانلود این محصول به یکی از بهترین شرح وظایف نگارش شده روابط عمومی و امور بین الملل دست بابند.

7
15,000 تومان

استاندارد اجرای نظرسنجی

استاندارد اجرای نظرسنجی

استاندارد اجرای نظرسنجی به کارشناسان روابط عمومی کمک می کند تا با جزییات چگونگی انجام نظرسنجی آشنا شوند.

با مطالعه این استاندارد فرایند اجرایی و جزییات اجرای نظرسنجی توسط کارشناسان روابط عمومی یا پیمانکاران مشخص شده است.

1
10,000 تومان

استاندارد آسیب شناسی روابط عمومی

استاندارد آسیب شناسی روابط عمومی

آسیب شناسی روابط عمومی یکی از اقدامات اساسی است که توسط روابط عمومی های پیشرو انجام می شود.

آسیب شناسی کمک می کند تا بتوانیم برنامه ریزی دقیق تری داشته باشیم.

استاندارد آسیب شناسی روابط عمومی به کارشناسان روابط عمومی کمک می کند تا با جزییات و فرایند اجرایی آسیب شناسی در روابط عمومی آشنا شوند و بتوانند آن را به راحتی انجام دهند.

1
10,000 تومان

استاندارد تحلیل محتوا

استاندارد تحلیل محتوا

تحلیل محتوا روش شناخت آثار پنهان پیامها در علوم ارتباطات است. که توسط کارشناسان روابط عمومی مورد استفاده قرار می گیرد.

استاندارد تحلیل محتوا به کارشناسان روابط عمومی کمک می کند تا با جزییات اجرایی و فرایند اجرایی تحلیل محتوا را گام به گام ۀآشنا شوند و بتوانند آن را عملیاتی کنند.

1
10,000 تومان

استاندارد طراحی پرسشنامه

استاندارد طراحی پرسشنامه

طراحی پرسشنامه یکی از اقدامات مستمر کارشناسان روابط عمومی است.

استاندارد طراحی پرسشنامه فرایند و جزییات طراحی پرسشنامه را معرفی می کند و نشان می دهد که برای طراحی یک پرسشنامه استاندارد چه اقداماتی انجام شود.

کارشناسان در این استاندارد گام به گام با طراحی پرسشنامه در روابط عمومی آشنا می شوند.

0
10,000 تومان