كتاب مباني روابط عمومي (چاپ ششم)

نویسنده: احمد یحیایی ایله ای

كتاب مباني روابط عمومي از جمله كتب اصلي حوزه روابط عمومي است كه مورد توجه كارگزاران و كارشناسان روابط عمومي قرار گرفته است. اين كتاب تاليف احمد يحيايي ايله اي است. سه دوره چاپ کتاب مبانی روابط عمومی توسط نشر آذربرزین به چاپ رسیده است و توسط استادان محترم علوم ارتباطات و روابط عمومی،  در دانشگاههای دولتی و آزاد اسلامی و علمی و کاربردی تدریس می شود.

از چاپ چهارم این کتاب توسط کارگزار روابط عمومی منتشر شده است.

 

فهرست مطالب كتاب:

مقدمه- فصل اول: مجموع تعاريف روابط عمومي- فصل دوم: الگوها و نظريه‌هاي روابط عمومي- فصل سوم: مفهوم و عوامل شكل‌گيري افكار عمومي- فصل چهارم: مرزهاي روابط عمومي و تبليغات- فصل پنجم: وظايف روابط عمومي در موقعيت بحران- فصل ششم: اصول و آداب تشريفات- فصل هفتم: راه كارهاي ارتباط با رسانه‌ها- فصل هشتم: خبرنويسي براي روابط عمومي- فصل نهم: روابط عمومي، سيستم اطلاع‌مدار- فصل دهم: مردمداري در دهكده‌ي جهاني- فصل يازدهم: فن‌آوري‌هاي نوين در روابط عمومي- فصل دوازدهم: روابط عمومي يعني گفتگو و ديگر هيچ- فصل سيزدهم: منابع فارسي و انگليسي.

ناشر: كارگزار روابط عمومي    66943670 (021)

09121938419