کتاب روابط عمومی چیست؟

مجموعه یادداشت های علمی

 

مولف: دکتر احمد یحیایی ایله ای

ناشر: سیمای شرق

02188913364

سال نشر: 1396

چاپ دوم

کتاب روابط عمومی چیست؟ مجموعه یاداشت های علمی دکتر احمد یحیایی ایله ای است که نتیجه 25 سال کار علمی و عملی در زمینه روابط عمومی است. عناوین یادداشت های کتاب به شرح زیر است:

 

مقدمات

 1. پیشگفتار
 2. به یاد استاد دکتر کاظم معتمد نژاد
 3. به یاد استاد دکتر حمید نطقی

روابط عمومی علم است

 1. آیا روابط عمومی علم است؟
 2. رویکرد علمی به روابط عمومی کمرنگ است
 3. روابط عمومی محتاج توسعه علمی
 4. اصول علمی روابط عمومی
 5. وظایف روابط عمومی حرفه ای چیست؟
 6. کارگزار حرفه ای روابط عمومی کيست؟

فلسفه روابط عمومی

 1. تئوری روابط عمومی ناب
 2. روابط عمومی چه چیزی هست و چه چیزی نیست؟
 3. روابط عمومی توسعه بخش
 4. روابط عمومي نه تبليغات سياسي است و نه تبليغات تجاري
 5. روابط عمومي چشم، گوش و زبان سازمان است

 

روابط عمومی و اخلاق

 1. روابط عمومی زرد چیست؟
 2. روابط عمومی = ارتباط + اخلاق
 3. اخلاق در روابط عمومی یعنی چه؟
 4. اخلاق روابط عمومي = دروغ ممنوع + رازداري آزاد
 5. تفاهم هدف نهایی روابط عمومی است
 6. ارزشهاي بنيادي روابط عمومي در كلام امام علي (ع)
 7. ارزشهای بنیادی حرفه روابط عمومی
 8. روابط عمومي وجدان بيدار سازمان است
 9. استراتژی لی: باید مردم را مطلع کرد
 10. روابط عمومي مروج گفتگوي آزاد است
 11. منافع مردم اولویت اول روابط عمومی های سالم
 12. روز روابط عمومی؛ روز مردم

مطالعات اجتماعی

 1. وظیفه تحقیقاتی روابط عمومی
 2. سنجش اثربخشی روابط عمومی
 3. اثربخشی تبلیغات تلویزیونی
 4. آسیب شناسی روابط عمومی
 5. آسیب شناسی آموزش روابط عمومی
 6. آسیب شناسی فعالیتهای فرهنگی روابط عمومی
 7. تحلیل ارتباطات چیست؟

 

برنامه ریزی روابط عمومی

 1. برنامه ریزی مقدمه کارآمدی روابط عمومی
 2. اهداف استراتژیک روابط عمومی
 3. استانداردسازی فعالیتهای روابط عمومی
 4. استانداردسازی تجهیزات و امکانات روابط عمومی
 5. شاخص هاي شايستگي مديریت روابط عمومي چیست؟
 6. روابط عمومي خودتان را ارزيابي كنيد

روابط عمومی و تبلیغات

 1. ظهور روابط عمومی و سقوط تبلیغات
 2. تبليغ، ترغيب و اقناع
 3. تبلیغات: خوب، بد و زشت

روابط عمومی و تشریفات

 1. مدیریت تشریفات در روابط عمومی
 2. مراحل اجرایی تشريفات
 3. اصول نقره ای تشریفات

روابط عمومی و اطلاع رسانی

 1. چرخش روابط عمومی از تبلیغات به اطلاع رسانی
 2. روابط عمومی؛ سیستم اطلاع مدار
 3. روابط عمومی الکترونیک زیربنای دولت الکترونیک
 4. اینترنت ما را مدیریت می‌کند اگر …

 

روابط عمومی ایرانی

 1. مثبت اندیشی نظریه ای ایرانی
 2. نوروز؛ جشنواره روابط عمومی ایرانی

*****