کتاب روابط عمومي تجاري (چاپ سوم)

نویسنده: احمد یحیایی ایله ای

 

چاپ دوم كتاب روابط عمومي تجاري نوشته احمد يحيايي ايله اي (دكتراي ارتباطات) توسط مركز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران در تيرماه 1390به تعداد 2000 نسخه چاپ و منتشر شد.

در مقدمه ناشر آمده است: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی که طی دو دهه اخیر سمینارها و دوره های آموزشی متنوعی را درباره ارتباطات و روابط عمومی ویژه سازمانها و شرکتهای صنعتی و تجاری برگزار کرده است کوشش می کند تا با چاپ کتاب “روابط عمومی تجاری” قدمی هر جند کوتاه اما موثر در جهت یاری به اصل تخصصی شدن روابط عمومی بردارد.

در مقدمه مولف نيز آمده است: کتابی را که می خوانید با اين رویکرد و تاکید كه دنیای امروز، دنیای روابط عمومی است تدوین شده است و تایید می کند که دوران تبلیغات تجاری يكسويه و روابط عمومی سیاسی يكسويه كه تاكنون جاري و ساري بوده است جای خود را به روابط عمومی تجاری خواهد داد.

مولف می افزاید: روابط عمومي تجاري (BPR) جایگزین مناسبی برای تبلیغات تجاری (ADV) و روابط عمومی سیاسی (PPR) است.

تاکید این کتاب بر نقش نوین روابط عمومی در عرصه اقتصاد است زیرا هنگامی که روابط عمومی وارد عرصه اقتصادی (تجاری و صنعتی) می شود باید طوری طراحی شود تا ساختار آن پاسخگوی نیازمندیهای اطلاعاتی و ارتباطاتی مشتریان برای دستیابی به استراتژی و اهداف سازمانی قرار گیرد.

فصول پنج گانه این کتاب عبارتند از: تعاريف روابط عمومي؛ تعاريف تبليغات؛ تبليغات يا روابط عمومي؛ ساختار و ابزار روابط عمومي تجاري و اصول طلایی مشتری مداری.

چاپ اول این کتاب توسط مدیریت روابط عمومی ایران خودرو دیزل انجام شده بود.

فهرست مطالب کتاب روابط عمومی تجاری

پیشگفتار

فصل اول: تعاريف روابط عمومي

فصل دوم: تعاريف تبليغات

فصل سوم: تبليغات يا روابط عمومي

فصل چهارم: ساختار و ابزار روابط عمومي تجاري

فصل پنجم: وظایف روابط عمومی تجاری

منابع و مآخد

ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی