• مشخصات فردی
 • نام و نام خانوادگی: احمد یحیایی ایله ای
 • تاريخ و محل تولد: چهارم شهریور 1349
 • کد ملی: 0748484205
 • آدرس پست الكترونيك: ahmadyahyaee@yahoo.com
 • وب سایت: www.yahyaee.com سایت تخصصی آموزش روابط عمومی
 • تحصيلات
 • ليسانس ارتباطات از دانشگاه علامه طباطبايي
 • فوق ليسانس تحقيقات ارتباطات از دانشگاه آزاد اسلامي – تهران مركزي
 • دکترای علوم ارتباطات از واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي
 •  تجربيات  
 • مديريت روابط عمومي، روزنامه، مجله، آموزش و تبليغات به مدت 15 سال
 • مدیر داخلی مجله بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و معاون روابط عمومی از سال 1370 تا 1376
 • رئیس روابط عمومی وزارت تعاون از سال 1376 تا 1379
 • سردبیر روزنامه توسعه 1378
 • رئیس روابط عمومی و تبلیغات پارس تلفن کار در سال 1379
 • معاون اداره کل روابط عمومی رجاء از سال 1379 تا 1381
 • معاون مرکز آموزش و پژوهش رجاء از سال 1381 تا 1388
 • رئیس کل روابط عمومی ایران خودرودیزل از سال 1389 تا 1391
 • مشاوره منابع انسانی بانک تجارت از  تا 1392 تا 1394
 • مشاور روابط عمومی وزارت نفت از 1393 تا 1395
 • مشاوره، تحقیق و آموزش ارتباطات، روابط عمومی، تشریفات و مشتری مداری در وزارتخانه ها، بانکها، شرکتهای دولتی و بخش خصوصی از 1389 تاکنون