کتاب تشريفات هتل (چاپ چهارم)

نویسنده: احمد یحیایی ایله ای

 

فهرست مطالب كتاب تشريفات هتل به ترتيب زير است:

فصل اول : ارتباطات انسانی

فصل دوم : كليات تشریفات

فصل سوم : اصول طلایی تشریفات

فصل چهارم : مراحل تشریفات

فصل پنجم : استقبال

فصل ششم : حمل ونقل

فصل هفتم : اسکان

فصل هشتم : پذیرایی

فصل نهم : بدرقه

فصل دهم : تشريفات هتل

در پيشگفتار اين كتاب آمده است:

ما در این کتاب با ارائه نظریه ” استقبال ـ بدرقه ” سعی بر آن داریم که چارچوبی عملی و ذهنی برای کارگزار تشریفات ایجاد شود:

“استقبال” آغاز فعالیت تشریفاتی است به طوری که این موضوع در یک ارتباط ساده بین یک زن و شوهر تا دو رئیس جمهوری ممکن است اتفاق بیفتد.

 “حمل و نقل” مرحله دوم تشریفات است که ممکن است از هدایت یک فرد برای نشستن تا حمل و نقل با سرویسهای تشریفاتی را شامل شود و بایستی در این مرحله بر انتخاب و اقدام درست در زمینه راهنمایان ، تابلوها ، آمبولانس و آتش نشانی، نیروی انتظامی، شناسایی جاده های اصلی و فرعی ، بررسی ترافیکی مسیر و دیدنی های مسیر برنامه ریزی انجام گیرد.

“اسکان” مرحله سوم تشریفات و آرامشگاه میهمانان است و مسئول تشریفات موظف است در ارتباط با اسکان بررسیهای لازم را انجام دهد .

“پذیرایی” مرحله چهارم تشریفات است و به کلیه گفتگوها و بخصوص میهمانی ها بر می گردد. نوشیدنی ها ، خوردنی ها ، امکانات ارتباطی ، سبد فرهنگی در زیر مجموعه پذیرایی از میهمانان است.

“بدرقه” آخرین مرحله فرآیند تشریفات و عموماً با اعطای هدایا همراه است. میزبان بایستی در تهیه خدمات و مقدمات سفر در مرحله بدرقه میهمان را یاری رساند.

ناشر: مركز آموزش هتلداري و مهمانداري ماربين  88824096