کتاب استانداردهای روابط عمومی (جلد اول)

چاپ پنجم

تالیف: احمد یحیایی ایله‌ای

سال نشر:1392

چاپ چهارم: 1396

تهیه و تدوین استانداردهای روابط عمومی با همکاری جمعی از شناخته ترین صاحب نظران و کارگزاران روابط عمومی سعی کرده است که مبانی علمی کار را برای تدوین یک اثر کاربردی مورد توجه و تاکید قرار دهد.

تدوین نظام‌نامه بر مبنای یک پژوهش میدانی، سه هدف کلی را پیگیری کرده است:

اول: مفهوم سازی فعالیت های روابط عمومی، که در جلد اول آن 75 فعالیت یا فرایند را در روابط عمومی بازگو کرده‌ایم، برای این کار از منابع بین‌المللی و داخلی استفاده شده است و تلاش کرده‌ایم تا تعریفی عملیاتی و اجرایی از فعالیت‌های روابط عمومی را انجام دهیم.

دوم: ترسیم فرآیند اجرایی در حوزه های مختلف روابط عمومی: ترسیم شکلی برای فهم و درک راحت تر اجرایی کردن هر فعالیت و همچنین تعیین مسیر کار برای هر فعالیت بر اساس تجربیات افرادی متفاوت دیده شده است.

سوم: تدوین اقدامات اجرایی در فعالیتهای روابط عمومی: برای هر فعالیت در سه مرحله قبل از اجرا، حین اجرا و بعد از اجرا اقدامات اجرایی لیست شده است تا هر کارگزار روابط عمومی در انجام فعالیتها حداقل ها را بدانند و وقت و تمرکز خود را برای کار بصورت خلاقانه صرف کند.

در این کتاب، استانداردهای روابط عمومی به دو بخش دسته‌بندی شده است:

اصول فعالیت‌های روابط عمومی شامل (پژوهش، برنامه‌ریزی و ارزیابی)

و بخش دوم فنون فعالیت های روابط عمومی که شامل (ارتباطات رسانه‌ای، ارتباطات مردمی، ارتباطات کارمندی، مدیریت انتشارات، مدیریت گردهمایی، مدیریت نمایشگاه، مدیریت تبلیغات و سمعی و بصری).

برای تالیف این کتاب تلاش بسیاری شده است تا یک اثر منحصر به فرد، ماندگار و کاملا کاربردی تولید شود.

ناشر: كارگزار روابط عمومي    66943670 (021)

09121938419