كتاب استانداردهای روابط عمومی (جلد دوم)

چاپ سوم

 

شناسنامه كتاب:

مولف: احمد يحيايي ايله اي، سيدشهاب سيدمحسني، مهـدي بـاقريــان،  سـيـد حسيـن قـوامي، عـادل ميرشـاهي

ناشر: كارگزار روابط عمومي    66943670 (021)

09121938419

 

چاپ اول بهار 1394

قطع رحلی

قیمت: 20 هزار تومان

تعداد صفحه: 456

این کتاب در دو بخش:

مديريت برنامه ريزي و فنون روابط عمومی تدوین شده است.

يادداشت ناشر

ما و شما كه در حيطه كار پرمشغله و جذاب روابط‎ عمومي فعاليت مي‎ كنيم، حتماً بارها و بارها پاي حرف‎ ها و صحبت ‎هاي كتاب نشسته‌ايم.

زماني كه كتابي را در دست مي ‎گيريم و مي‎ خوانيم در حقيقت به حرف‎ هاي يك دوست گوش فرا مي ‎دهيم. در زندگي روزمره، معمولاً براي حرف‎ هايي گوش شنوا وجود دارد كه تازه باشند و به قول معروف بتوانيم آن‎ها را در عمل به كار ببريم. كتابي كه بتواند به طور مفيد و مختصر ما را با آنچه به كارمان مي ‎آيد آشنا كند، دوست خوبي است كه همنشيني با او را قدر خواهيم دانست.

امروزه، بازار كتاب مملو از كتاب ‎هاي گوناگون است. در زمينه روابط ‏عمومي و ارتباطات هم مي ‎توان آثار فراواني را در آن يافت. اما به نظر مي ‎رسد اين گونه كتاب ‎ها با پرداختن به كليات و مباحث نظري ـ كه در جايگاه خود ارزشمند و مفيد هستند ـ كمتر توانسته ‎اند در عمل به كمك دست‎اندركاران اين حرفه بيايند.

به همين لحاظ و با اين نگاه كه مجموعه ‎اي از كتاب‎ هاي كاربردي و سودمند تهيه و در اختيار علاقه ‎مندان اين حرفه قرار گيرد، انتشارات كارگزار روابط ‏عمومي پس از سال‎ ها تجربه در زمينه چاپ كتاب‎ ها و نشريات مرتبط با روابط ‏عمومي‏ و ارتباطات، تهيه و چاپ مجموعه كتاب‎ هاي كاربردي روابط‏ عمومي‏ در حوزه ‎هاي اصول، مباني و فنون روابط ‎عمومي را در دستور كار خود قرار داده است.

در نظر است اين مجموعه كتاب ‎ها به مرور تهيه و تقديم علاقه‎ مندان و دست‎اندركاران اين عرصه گردد. انتشارات كارگزار روابط ‏عمومي به لحاظ اهميت موضوع حرفه و هنر روابط‎ عمومي در عرصه‎ هاي مختلف، ديري است كه بخشي از فعاليت‎ هاي خود را به «استانداردهاي روابط  عمومي» اختصاص داده است. اميد است تلاشگران عرصه روابط ‎عمومي، در يك همگامي و هماهنگي و وحدت رويه، براي توفيق در ارايه بهترين و ضروري ‎ترين آثار در اين ميدان، يار و ياور ما باشند. انشاءا…

انتشارات كارگزار روابط ‏عمومي

مقدمه نویسندگان

خوشبختانه جلد اول کتاب استانداردهاي روابط عمومي با استقبال خوب مديران، کارشناسان و علاقمندان به حوزه روابط عمومي و ارتباطات مواجه شد و اين انگيزه را ايجاد کرد که با گذشت کمتر از يک سال همانطور که در جلد اول کتاب مذکور نويد آن داده شده بود با همت تعدادي از اساتيد و صاحب نظران روابط عمومي، دومين جلد کتاب به زيور طبع آراسته و پيش روي علاقمندان و خوانندگان حرفه روابط عمومي قرار گيرد.

دومين جلد کتاب استانداردهاي روابط عمومي به نوعي تکميل کننده شاخه هاي فعاليتي روابط عمومي مي باشد که در جلد اول امکان و فرصت نگارش آن فراهم نگرديد. به واقع مجموعه کتب جلد اول و دوم کتاب استانداردهاي روابط عمومي تمامي فنون و فعاليت هاي اصلي روابط عمومي را شامل شده که ضمن توضيح هر فعاليت، فرآيند، نمودار و چک ليست کاري براي آن ارايه کرده است. حتي کساني که تجربه کار و فعاليت در واحد روابط عمومي را نداشته باشند با بکار گرفتن فرآيند کاري تعريف شده براي هر فعاليت و تکنيک و چک ليست هاي کاري مي توانند گام به گام آن فن و تکنيک را به راحتي و با کيفيت خوب در سازمان شان اجرا و پياده سازي کنند.

دومين جلد کتاب استانداردهاي روابط عمومي به دو بخش مديريت و برنامه ريزي فنون روابط عمومي تقسيم بندي شده است که در بخش اول به روش تهيه سند روابط عمومي به عنوان يک پيشينه و نقشه راه براي هر روابط عمومي پرداخته و در ادامه فرآيند بهينه سازي فعاليت هاي روابط عمومي را ارايه کرده است. شيوه انتخاب درست مدير و مشاور روابط عمومي و نحوه مديريت بحران، مذاکره و شهرت، از ديگر موضوعات بخش مديريت برنامه ريزي کتاب مي باشد.

بخش دوم کتاب نيز شامل فنون ارتباطات رسانه اي، ارتباطات اينترنتي و الکترونيکي، ارتباطات مردمي، مديريت گردهمايي ها و مديريت انتشارات است.

در پايان، انتشارات كارگزار روابط عمومي بر خود لازم ميداند از مهندس سيدهادي ميرباقري از مديران شايسته و برجسته كشورمان و از نويسندگان اثر، دكتر احمد يحيايي ايلهاي، مهدي باقريان، سيدشهاب سيدمحسني، عادل ميرشاهي و مهندس سيدحسين قوامي كه از كارشناسان مجرب و صاحب نظران اين رشته ميباشند تشكر و قدرداني نمايد. بدون ترديد كتاب پيش رو نيز خالي از ضعف و كاستي نبوده و منتظر دريافت نظرات و پيشنهادات سازنده علاقمندان و خوانندگان براي اصلاح آن در چاپ هاي بعدي مي‌باشد.

نویسندگان بهار 1394