مدیریت راهبردی روابط عمومی تجاری

فایل پاورپوینت آموزشی مدیریت راهبردی روابط عمومی تجاری   دکتر احمد یحیایی ایله ای   روابط عمومی؛ عامل توسعه تجارت؟…

0
30,000 تومان

کتاب جامعه شناسی تبلیغات

فهرست مطالب  عنوان                                                                                           شماره صفحه   پیش گفتار ………………………………………………………………………………………………… 7  …

3
60,000 تومان

کتاب روابط عمومی تجاری

فهرست مطالب کتاب روابط عمومی تجاری   فصل اول: تعاريف روابط عمومي فصل دوم: تعاريف تبليغات فصل سوم: تبليغات يا…

0
60,000 تومان

پرسشنامه جامع ارزیابی وضعیت مدیریت روابط عمومی

پرسشنامه جامع ارزیابی وضعیت مدیریت روابط عمومی

طراحی توسط: دکتر احمد یحیایی ایله ای

 

با 165 سئوال تستی بصورت جامع وضعیت موجود مدیریت روابط عمومی را در تمامی ابعاد ارزیابی کنید و بر مبنای آن برنامه ریزی و اقدامات اصلاحی طراحی کنید.

 

5
30,000 تومان

استاندارد اجرایی مدیریت اردوی تفریحی کارکنان

استاندارد اجرایی مدیریت اردوی تفریحی کارکنان   با استفاده از این استاندارد می توانید گام به گام اقدامات مرتبط با…

3
10,000 تومان

استاندارد اجرایی مدیریت جشن دانش آموزان ممتاز

استاندارد اجرایی مدیریت جشن دانش آموزان ممتاز   با استفاده از این استاندارد می توانید گام به گام اقدامات مرتبط…

0
10,000 تومان

استاندارد اجرایی مدیریت سوگواری مذهبی

استاندارد اجرایی مدیریت مراسم مناسبت های مذهبی (شهادت)   با استفاده از این استاندارد می توانید گام به گام اقدامات…

0
10,000 تومان

استاندارد اجرایی مدیریت جشن بازنشستگان

استاندارد اجرایی مدیریت جشن بازنشستگان   با استفاده از این استاندارد می توانید گام به گام اقدامات مرتبط با موضوع…

0
10,000 تومان

استاندارد اجرایی مدیریت دیدار نوروزی مدیر سازمان

استاندارد اجرایی مدیریت دیدار نوروزی مدیر سازمان   با استفاده از این استاندارد می توانید گام به گام اقدامات مرتبط…

2
10,000 تومان

استاندارد اجرایی مدیریت اعیاد مذهبی

استاندارد اجرایی مدیریت مراسم مناسبت های مذهبی (اعیاد)   با استفاده از این استاندارد می توانید گام به گام اقدامات…

0
10,000 تومان

استاندارد اجرایی مدیریت مسابقات فرهنگی

  استاندارد اجرایی مدیریت مسابقات فرهنگی با استفاده از این استاندارد می توانید گام به گام اقدامات مرتبط با موضوع…

2
10,000 تومان

استاندارد اجرایی مدیریت تابلوی اعلانات

استاندارد اجرایی مدیریت تابلوی اعلانات   با استفاده از این استاندارد می توانید گام به گام اقدامات مرتبط با موضوع…

0
5,000 تومان

استاندارد اجرایی مدیریت شایعات

استاندارد اجرایی مدیریت شایعات   با استفاده از این استاندارد می توانید گام به گام اقدامات مرتبط با موضوع استاندارد…

2
10,000 تومان

استاندارد اجرایی مدیریت نامه های مردمی

استاندارد اجرایی مدیریت نامه های مردمی   با استفاده از این استاندارد می توانید گام به گام اقدامات مرتبط با…

1
5,000 تومان

استاندارد اجرایی مدیریت جلسات پرسش و پاسخ

استاندارد اجرایی مدیریت جلسات پرسش و پاسخ   با استفاده از این استاندارد می توانید گام به گام اقدامات مرتبط…

0
15,000 تومان

کتاب روابط عمومی حرفه ای

کتاب روابط عمومی حرفه‌ای دکتر احمد یحیایی ایله‌ای   فهرست مطالب  عنوان                                                                                            شماره صفحه   پیشگفتار بخش اول :…

24
60,000 تومان

استاندارد آموزشی مدیریت سایت اینترنتی

استاندارد آموزشی مدیریت سایت اینترنتی با استفاده از این استاندارد می توانید گام به گام اقدامات مرتبط با موضوع استاندارد…

0
10,000 تومان

استاندارد آموزشی مدیریت سفر و تور رسانه ای

استاندارد آموزشی مدیریت سفر و تور رسانه ای   با استفاده از این استاندارد می توانید گام به گام اقدامات…

0
10,000 تومان

استاندارد آموزشی مصاحبه تلفنی

استاندارد آموزشی مصاحبه تلفنی (مطبوعاتی، رادیویی و تلویزیونی)   با استفاده از این استاندارد می توانید گام به گام اقدامات…

0
10,000 تومان

استاندارد آموزشی مدیریت مصاحبه اختصاصی

استاندارد آموزشی مدیریت مصاحبه اختصاصی   با استفاده از این استاندارد می توانید گام به گام اقدامات مرتبط با موضوع…

0
10,000 تومان

استاندارد آموزشی تهیه و ارسال خبر

استاندارد آموزشی تهیه و ارسال خبر   با استفاده از این استاندارد می توانید گام به گام اقدامات مرتبط با…

4
10,000 تومان

استاندارد آموزشی مدیریت كنفرانس خبري

استاندارد آموزشی مدیریت كنفرانس خبري با استفاده از این استاندارد می توانید گام به گام اقدامات مرتبط با موضوع استاندارد…

1
10,000 تومان

استاندارد آموزشی تنظیم جوابیه رسانه ای

استاندارد آموزشی تنظیم جوابیه رسانه ای   با استفاده از این استاندارد می توانید گام به گام اقدامات مرتبط با…

1
10,000 تومان

استاندارد آموزشی اطلاع رسانی پیامکی

استاندارد آموزشی اطلاع رسانی پیامکی   با استفاده از این استاندارد می توانید گام به گام اقدامات مرتبط با موضوع…

2
10,000 تومان

استاندارد آموزشی صدور بیانیه (مناسبت ها)

استاندارد آموزشی صدور بیانیه (مناسبت ها)   با استفاده از این استاندارد می توانید گام به گام اقدامات مرتبط با…

0
10,000 تومان

استاندارد آموزشی شركت در برنامه زنده تلويزيونی

استاندارد آموزشی شركت در برنامه زنده تلويزيونی   با استفاده از این استاندارد می توانید گام به گام اقدامات مرتبط…

0
10,000 تومان

استاندارد آموزشی مصاحبه اختصاصی با رسانه های خارجی

استاندارد آموزشی مصاحبه اختصاصی با رسانه های خارجی با استفاده از این استاندارد می توانید گام به گام اقدامات مرتبط…

0
10,000 تومان

استاندارد آموزشی اطلاع رسانی در بحران

استاندارد آموزشی اطلاع رسانی در بحران با استفاده از این استاندارد می توانید گام به گام اقدامات مرتبط با موضوع…

0
10,000 تومان

استاندارد آموزشی یادداشت و مقاله مطبوعاتی

  استاندارد آموزشی یادداشت و مقاله مطبوعاتی   با استفاده از این استاندارد می توانید گام به گام اقدامات مرتبط…

0
10,000 تومان

استاندارد آموزشی تنظیم و انتشار آگهی مطبوعاتی

  استاندارد آموزشی تنظیم و انتشار آگهی مطبوعاتی   با استفاده از این استاندارد می توانید گام به گام اقدامات…

0
10,000 تومان

استاندارد آموزشی گزارش عملكرد روابط عمومي

  استاندارد آموزشی گزارش عملكرد روابط عمومي   اگر می خواهید گزارش عملکرد سالانه یا ادواری برای روابط عمومی سازمان…

6
10,000 تومان

استاندارد آموزشی مشارکت در جشنواره های روابط عمومی

استاندارد آموزشی مشارکت در جشنواره های ملی و بین المللی روابط عمومی   اگر تصمیم دارید حضوری موثر و مفید در…

0
10,000 تومان

استاندارد آموزشی جشنواره روابط عمومي های سازمان

استاندارد آموزشی جشنواره روابط عمومی های سازمان اگر می خواهید برای روابط عمومی های سازمان خودتان جشنواره طراحی و برگزار…

0
10,000 تومان

استاندارد آموزشی ارزیابی عملکرد روابط عمومی

استاندارد آموزشی ارزیابی عملكرد روابط عمومی اگر می خواهید از روابط عمومی خودتان خودارزیابی داشته باشید این استاندارد گام به…

4
10,000 تومان

استاندارد آموزشی گزارش عملكرد سازمان

استاندارد آموزشی گزارش عملكرد سازمان اگر می خواهید برای سازمان خودتان گزارش طراحی کنید و عملکرد بنویسید. این استاندارد یک…

2
10,000 تومان

کتاب اصول و آداب تشریفات

کتاب اصول و آداب تشریفات دکتر احمد یحیایی ایله ای   فهرست مطالب پيشگفتار                       فصل اول : كليات  تشریفات     …

34
60,000 تومان

کتاب مبانی روابط عمومی

کتاب مبانی روابط عمومی دکتر احمد یحیایی ایله ای   فهرست مطالب بخش اول: کلیات  ……………………………………………………………………………. 1   فصل اول…

29
60,000 تومان

کتاب تشریفات هتل

کتاب تشریفات هتل دکتر احمد یحیایی ایله ای   فهرست مطالب فصل اول : ارتباطات انسانی فصل دوم : كليات…

5
60,000 تومان

استاندارد تدوین برنامه سالانه

استاندارد تدوین برنامه سالانه   تعریف موضوع اهداف موضوع فلوچارت (فرایند اجرایی موضوع) اقدامات اجرایی

4
15,000 تومان

استاندارد انتخاب پیمانکار روابط عمومي (برون سپاری)

استاندارد انتخاب پیمانکار روابط عمومي (برون سپاری)   تعریف موضوع اهداف موضوع فلوچارت (فرایند اجرایی موضوع) اقدامات اجرایی

0
15,000 تومان

استاندارد استخدام کارمند روابط عمومی

استاندارد استخدام کارمند روابط عمومی   تعریف موضوع اهداف موضوع فلوچارت (فرایند اجرایی موضوع) اقدامات اجرایی

0
15,000 تومان

استاندارد تدوين آيين نامه اجرايي

استاندارد تدوين آيين نامه اجرايي   تعریف موضوع اهداف موضوع فلوچارت (فرایند اجرایی موضوع) اقدامات اجرایی

3
15,000 تومان

استاندارد مدیریت جلسات داخلی روابط عمومی

استاندارد مدیریت جلسات داخلی روابط عمومی   تعریف موضوع اهداف موضوع فلوچارت (فرایند اجرایی موضوع) اقدامات اجرایی  

1
15,000 تومان

دستور العمل جشنواره تقدير از كاركنان

دستور العمل جشنواره تقدير از كاركنان شايسته   مقدمه اهداف ارکان جشنواره برنامه‌هاي اجرايي جشنواره

0
10,000 تومان
3
5,000 تومان

اساسنامه شوراي مدیران روابط عمومی

اساسنامه شورای مدیران روابط عمومی سازمان/ شرکت …..   ماده اول: تعريف ماده دوم: حوزه فعالیت ماده سوم: موضوع فعالیت…

3
10,000 تومان

فرم نظرسنجي درباره نشريه داخلي

فرم نظرسنجي درباره نشريه داخلي   این فرم کمک می کند تا یک نظرسنجی خیلی خوب درباره نشریه داخلی از…

9
10,000 تومان

فرم نظرسنجي ارسال پيامک

فرم نظرسنجي ارسال پيامک   اگر از طریق شبکه تلفن همراه و سیستم پیامکی با کارکنان سازمان ارتباط برقرار می…

2
10,000 تومان

دستورالعمل تولید و ارسال پيامک

دستورالعمل تولید و ارسال پيامک   مقدمه هدف مخاطبان پیامک تولید پیامک تایید پیامک ها (کتبی) ارسال پیامک بازخورد پیامک…

1
15,000 تومان

آیین نامه اجرایی شوراي اطلاع رساني و تبلیغات

آیین نامه اجرایی شوراي اطلاع رساني و تبلیغات   هدف ترکيب شوراي اطلاع رساني وظايف شوراي اطلاع رساني الف: وظايف…

3
10,000 تومان

آیین نامه برگزاری همایش

آیین نامه برگزاری همایش   آیین نامه برگزاری همایش (سمینار) یک آیین نامه استاندارد برای برنامه ریزی و برگزاری همایش…

4
10,000 تومان

دستورالعمل نظرسنجي اينترانتي

دستورالعمل نظرسنجي اينترانتي   مقدمه هدف مخاطبان نظرسنجي تولید سئوالات نظرسنجي تایید پرسشنامه نظرسنجي اجراي نظرسنجي اينترانتي سایر الزامات پيوست:…

1
15,000 تومان

دستورالعمل جلسات پرسش و پاسخ

دستورالعمل جلسات پرسش و پاسخ   مقدمه اهداف ارکان جلسه زمان برگزاري جلسه مکان برگزاري جلسه روش برگزاري جلسه طرح…

0
15,000 تومان

کتاب روابط عمومی چیست؟

کتاب روابط عمومی چیست؟ دکتر احمد یحیایی ایله ای   فهرست مطالب روابط عمومی علم است فلسفه روابط عمومی روابط…

3
60,000 تومان

رویکردهای نوین روابط عمومی

جزوه آموزشی رویکردهای نوین روابط عمومی   رویکرد تجاری رویکرد مسئولیت اجتماعی رویکرد بحران زدایی رویکرد اطلاع رسانی الکترونیکی

11
10,000 تومان

مدیریت نشریه داخلی

پاورپوینت آموزشی چیستی و چگونگی مدیریت نشریه داخلی انواع نشریه داخلی کدامند؟ مزایای نشریه داخلی چیست؟ هدف از انتشار نشریه…

3
10,000 تومان

جزوه مدیریت افکار عمومی

جزوه آموزشی مدیریت افكارعمومي  (افکارعمومی و افکارسنجی) شامل بخشهای زیر است:   آراي بزرگان و مفهوم افكار عمومي عوامل شكل…

7
10,000 تومان

طرح جامع ارتباطات مدیران با کارکنان

طرح جامع ارتباطات مدیران با کارکنان

طرح جامع ارتباطات مدیران با کارکنان دربرگیرنده ابعاد مختلف و متفاوت ارتباطی مدیران با کارکنان است.

در این طرح نقاط مطلوب و گوناگون ارتباطی شناسایی و بصورت یک دستورالعمل اجرایی آماده استفاده روابط عمومی ها شده است. برخی از سرفصلهای این طرح به شرح زیر است:

  1. راهكارهاي توسعه ارتباطات درون سازماني
  2. راهكارهاي توسعه ارتباطات رسمی مدیران و کارکنان
  3. راهكارهاي توسعه ارتباطات غیررسمی مدیران و کارکنان
  4. روش کنترل و ارزیابی اقدامات اجرایی طرح

3
15,000 تومان

پاورپوینت ارزشهای بنیادی روابط عمومی در کلام امام علی (ع)

پاورپوینت آموزشی ارزشهای بنیادی روابط عمومی در کلام امام علی (ع)

کاربران محترم با مطالعه این فایل به بعدی دیگر از مفاهیم روابط عمومی بومی آشنا می شوند. این فایل بر اساس یک مطالعه علمی و تحلیل محتوای کتاب نهج البلاغه تدوین شده است. برخی از عناوین این فایل عبارت است از:

مثلث ارتباطات انسانی در روابط عمومی

ارزشهای بنیادی روابط عمومی در نهج البلاغه

مدل روابط عمومی اسلامی بر مبنای مفاهیم نهج البلاغه

 

0
10,000 تومان

پاورپوینت آموزشی اصول و فنون روابط عمومی صنعتی

پاورپوینت آموزشی اصول و فنون روابط عمومی صنعتی

کاربران با مطالعه این فایل با ساختار سازمانی، تفاوتهای روابط عمومی صنعتی با سایر روابط عمومی ها، فعالیتهای متنوع و متفاوت روابط عمومی در صنعت آشنا می شوند.

روابط عمومي صنعتي چيست؟

تفاوت روابط عمومي در صنعت با ساير سازمانها چيست؟

وظايف روابط عمومي در صنعت چه تفاوتي با وظايف روابط عمومي در ساير بخش ها دارد؟

 

5
10,000 تومان